Archive for Studeni, 2015

Home » Studeni 2015

Računovodstvo udruga

Računovodstvo udruga Saznajte sve o platnom prometu, obveznim evidencijama i knjigovodstvenim izvještajima udruga Registar neprofitnih organizacija ustrojava i vodi Ministarstvo financija u elektroničkom obliku. Podaci iz Registra javni su i dostupni na stranicama Ministarstva financija Registar neprofitnih organizacija. Upis u Registar obvezan je za sve pravne osobe koje su sukladno čl. 2. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija obveznici primjene Uredbe (udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj ... Read more