Archive for Listopad, 2015

Home » Listopad 2015

Računovodstveni i porezni tretman donacija

Donacija je dar koji se može dati u novcu, stvarima i uslugama, ne očekujući pritom naknadu i protuuslugu. Pri evidentiranju donacija u poslovnim knjigama potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, ali i pripaziti na poštivanje svih računovodstvenih i poreznih propisa. Poduzetnici koji se odluče na davanje donacija moraju se držati odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit. Da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti određene uvjete: – donacija je dana u kulturne, sportske, vjerske, znanstvene i ostale općekorisne svrhe, ... Read more