Archive for Rujan, 2015

Home » Rujan 2015

Kako uštedjeti na porezima

Ako planirate kupoprodaju financijske imovine iskoristite priliku za porezne uštede Saznajte sve detalje koji su Vam potrebni kako bi porezno optimizirali kupoprodaj Kako uštedjeti na porezima: Prilikom oporezivanja kapitalnih dobitaka, važno je naglasiti da isti neće biti oporezivan u slučajevima: ako je financijska imovina (npr. dionica ili poslovni udjeli) nabavljena prije 1.siječnja 2016. godine; ako se financijska imovina otuđi 3 godine nakon nabave iste; ako je otuđenje između bračnih drugova i srodnika koji su kao takvi već definirani u Zakonu o porezu na dohodak. Ako planirate kupoprodaju financijsku ... Read more