Udruge – 20.04.2015. – zadnji rok za tromjesečni izvještaj

Home » Udruge – 20.04.2015. – zadnji rok za tromjesečni izvještaj » Novosti » Udruge – 20.04.2015. – zadnji rok za tromjesečni izvještaj

Ne zaboravite:

Udruge koje vode dvojno knjigovodstvo i po novom pravilniku koji je objavljen u Narodnim Novinama 20.03.2015. godine dužne su predati račun prihoda i rashoda, kao i prijašnjih godina do 20.04.2015. godine.